Zapraszamy na Bieg Pałacowy do Damnicy

12 maja 2019 r. (niedziela) spod Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy wystartuje Bieg Pałacowy. Adres Biura Zawodów: SOSW Damnica, 76-231 Damnica, ul. Korczaka 1.  Biuro Zawodów zostanie otwarte od godziny 09.00 

Celem imprezy jest pomoc Dzieciom i Młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport. 

 

  • „Bieg dookoła Pałacu” - wystartuje o godz. 10.20. – dzieci niepełnosprawne (zapisy przed startem),
  • Bieg Główny na 5 km wystartuje o godz. 11.00, limit 1 godz.,
  • Nordic Walking na 5 km wystartuje o godz. 11.05, limit 1,5 godz 

 

Organizatorami wydarzenia są 

  • ABI /Akceptacja-Bezinteresowność-Inkluzja/ Stowarzyszenie
  • przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy,
  • Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” 

 

Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki. 

Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej na konto Stowarzyszenia ABI: 

80 9315 0004 0070 1356 2000 0010

z dopiskiem: „Bieg Pałacowy - imię i nazwisko”

 

Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 40 złotych, płatne w biurze zawodów. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.

 

W przypadku osiągnięcia limitu 200 osób zapisy do zawodów zostają zamknięte.

 

Szatnia i depozyt odzieży w dniu 12.05.2019 r. znajdować się będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Damnicy. 

 

Po biegu nastąpi dekoracja zawodników oraz losowanie nagród. W losowaniu nagród biorą wyłącznie osoby posiadające swój numer startowy (nie przekazujemy numeru innej osobie).

 

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 

Z całością regulaminu Biegu Pałacowego zapoznać się można W TYM MIEJSCU.

 

W imieniu Organizatorów zapraszam do udziału.

 

 

Joomla templates by Joomlashine

Colorado Avalanche Authentic Jersey